Pier ligt net over de grens van met Duitsland nabij Aken. De bruinkoolmijnen zijn hier nog actief en bruinkool wordt ook nog steeds verstookt als energiebron. 
Pier is gefotografeerd tijdens de sloop ervan ten gunste van de bruinkoolmijn. 
Ik verbaasde me dat hier een geheel dorp van de kaart verdwijnt voor dit doel. Tijdens de sloopwerkzaamheden leverde dit een onwerkelijk straatbeeld op met dichtgetimmerde maar verder intact zijnde woningen en bomen die als laatste levende wezens nog een tijdje overeind blijven staan. In 2017 wijdde ik een aparte reeks foto's aan het thema weesbomen, zie aldaar. 
Pier Dld 2010
Back to Top