Verrassende combi's van telkens twee verschillende beelden van het enerzijds het woningcomplex Alexandraroad en anderzijds de kassen van Kewgardens, beide gelegen in Londen. 

Onderdeel van de expo van fotocollectief Blanko in de Stadsgalerij in 2017

Back to Top